Raziskovalna dejavnost

Prodekan za znanstveno-raziskovalno in mednarodno dejavnost:
red. prof. dr. Aleksander Vesel
E-pošta: prodekan.fnm-zrd@um.si
tel: 02 2293 809

Vodja projektne pisarne:
dr. Petra Cajnko
E-pošta: projektna.fnm@um.si
E-pošta: petra.cajnko@um.si
tel. 02 22 93 821

Samostojna strokovna delavka za raziskovalno dejavnost:
mag. Darja Hriberšek
E-pošta: darja.hribersek@um.si
tel: 02 2293 833

Samostojna strokovna delavka za mednarodne projekte:
Helena Fošnjar
E-pošta: helena.fosnjar@um.si
tel: 02 2293 860

Samostojna strokovna delavka za raziskovalno dejavnost:
Daša Donša
E-pošta: dasa.donsa1@um.si
tel: 02 2293 821