Spoštovani študenti in študentke Fakultete za naravoslovje in matematiko UM,
v nadaljevanju so informacije o napredovanju v višji letnik, ponovnem vpisu v letnik v primeru neizpolnjevanja pogojev za napredovanje, vpisu v absolventski staž. Prosimo, da obvestilo natančno preberete in ravnate skladno z zapisanim.

Želimo vam uspešen študij v študijskem letu 2019/20.

 1. VPISNI TERMINI
 2. POSTOPEK e-VPISA
 3. VPISNA DOKUMENTACIJA
 4. ODDAJA VPISNE DOKUMENTACIJE
 5. STATUS UREDITVE VPISA IN VRNITEV VPISNE DOKUMENTACIJE
 6. VPIS V VIŠJI LETNIK
 7. PONOVNI VPIS V LETNIK
 8. VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ
 9. PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA OZ. ABSOLVENTSKEGA STAŽA IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV
 10. ODDAJA IN OBRAVNAVA PROŠENJ ŠTUDENTOV NA KOMISIJI ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FNM UM
 11. IZBIRA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/20
 12. NAČIN PLAČILA VPISNIH STROŠKOV IN DRUGIH STROŠKOV
 13. PODALJŠANJE VELJAVNOSTI ŠTUDENTSKIH STORITEV  V PRIMERU, DA ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/20 NE BOSTE UREDILI VPISA
 14. KREDITNO OVREDNOTENA OBŠTUDIJSKA DEJAVNOST NA UNIVERZI V MARIBORU

ZANIMIVE POVEZAVE