Po opravljeni storitvi, ureditvi vpisa, boste na elektronski naslov ime.priimek@student.um.si  prejeli račun s položnico za plačilo vpisnine in drugih stroškov.

Vpisnina v znesku  27,50 EUR vključuje: hologramsko nalepko (0,50 EUR), prispevek za informacijski sistem, ki ga uporabljajo študenti (14,00 EUR), prispevek za knjižnični sistem UM in UKM (8,00 EUR), prispevek za kritje stroškov študijskega in strokovnega informiranja študentov po predlogu ŠS (3 EUR), prispevek za informacijsko in promocijsko gradivo po predlogu ŠS FNM (2 EUR).

Stroški terenskih vaj na študijskih programih Biologija, Ekologija z naravovarstvom in Izobraževalna biologija, Predmetni učitelj usmeritev Izobraževalna biologija

V študijskem letu 2019/20 boste študenti navedenih študijskih programov zraven vpisnine prejeli še račun za plačilo akontacije prispevka študentov za izvedbo terenskih vaj, in sicer:  

Študenti enopredmetnega študijskega programa Ekologija z naravovarstvom znesek v EUR
   2. letnik 100,00
   3. letnik 140,00
Študenti enopredmetnega študijskega programa Biologija
  2. letnik 160,00
  3. letnik 30,00
Študenti enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna biologija
2. letnik 20,00
3. letnik
Opomba: Študenti, ki bodo izbrali strokovne izbirne predmete Fitocenologija, Osnove biotehnologije ali Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem življenju, pri vpisu  poravnajo akontacijo prispevka za izvedbo terenskih vaj v višini 50,00 EUR za posamezni izbirni predmet.
50,00
4. letnik 15,00