V študijskem letu 2019/20 je Univerza v Mariboru pričela z izvajanjem kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti.

Razpis kreditno ovrednotene obštudijske dejavnosti, prijavnica in učni načrti učnih enot so objavljeni na spletni strani moja.um.si: https://moja.um.si/student/Strani/Obštudijska-dejavnost.aspx