• Po pošti s priporočeno pošiljko na naslov Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM, Koroška 160, 2000 Maribor, s pripisom »za dodiplomski študij« ali s pripisom »za enovit magistrski študijski program PU«.
  • Osebno vsak delovni dan od 9.45 do 11.45. ure v Referatu za študentske zadeve FNM UM.