Univerzitetni študijski program prve stopnje Izobraževalna kemija (dvopredmetni študijski program)

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2017-2018

Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa

 

3. LETNIK, peti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupajorg. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
13 Pedagogika obvezni M. Pšunder 15
(30)
7,5
(15)
22,5
(45)
37,5
(75)
60/2
(120/4)
14 Fizikalna kemija 1 obvezni U. Bren 60 60 90 150/5
15 Pregled tehnologij obvezni M. Leitgeb 60 15 75 75 150/5
16 IZBIRNI PREDMET ** 10
(20)*
5
(10)*
15
(30)*
75
(150)*
90/3
(180/6)*
Skupaj 172,5 277,5 450/15

* Skupni predmet dveh dvopredmetnih programov, vsak prispeva polovico ECTS in ur.

** Možnosti za izbiro je več. Razporeditev posameznih oblik kontaktnih ur je različna. Izbirni predmet se ovrednoti s 6 ECTS. Študent izbere 1 predmet.

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
17 Didaktika obvezni M. Ivanuš Grmek 15(30) 7,5 (15) 22,5 (45) 37,5
(75)
60/2
(120/4)
18 Fizikalna kemija 2 obvezni U. Bren 30 15 60 105 195 300/10
19 ZBIRNI PREDMETI ** 15
(30)*
7,5
(15)*
15
(30)*
37,5
(75)*
52,5
(105)*
90/3
(180/6)*
Skupaj 180 270 450/15

* Skupni predmet dveh dvopredmetnih programov, vsak prispeva polovico ECTS in ur.

** Možnosti za izbiro je več. Razporeditev posameznih oblik kontaktnih ur je različna. Izbirni predmet se ovrednoti s 6 ECTS. Študent izbere 1 predmet.

Ta študijski program je možno vezati tudi z izbranim dvopredmetnim študijskim programom 1. stopnje Filozofske fakultete UM in dvopredmetnim študijskim programom 1. stopnje Teološke študije Teološke fakultete UL. V primeru tovrstne vezave študent opravi oz. pridobi večje število ECTS, do 24 ECTS več.

IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti 2. in 3. letnika

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
IZBIRNI PREDMET *
1 Osnove molekularne biologije U. Potočnik 15 15 30 150 180/6
2 Kemija materialov M. Drofenik,
P. Krajnc
20 10 30 150 180/6
3 Matematika v kemiji P. Žigert Pleteršek 20 10 30 150 180/6
4 Kemijsko računanje M. Kristl 15 15 30 150 180/6
5 Osnove okoljske kemije P. Krajnc 30 15 30 75 105 180/6

* Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

Zadnja sprememba: 30. 01. 2017