Zagovor doktorata Nika Tratnika

Dne 22. 12. 2017 je Niko Tratnik uspešno zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Strukturne lastnosti resonančnih...