CERN_priložnosti za študente in raziskovalce

Evropska organizacija za jedrske raziskave (CERN) ponuja raznolik nabor priložnosti za razvoj slovenskih kadrov v obliki tehničnih/administrativnih/raziskovalnih/doktorskih študentskih programov, tehničnih usposabljanj, poletnih programov, raziskovalnih fellowship-ov...

NAVODILO ZA PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA PROMOCIJO

Navodila veljajo za kandidate, ki bodo zagovarjali doktorsko delo v času od 1. 1. 2020 do 30. 9. 2021. Kandidati, ki bodo doktorsko disertacijo oddajali po 1. 10. 2021 morajo pogoje o objavi znanstvenoraziskovalnih dognanj izpolnjevati od oddaji.  Postopek: Kandidat...

NAVODILO ZA ODDAJO DOKTORSKE DISERTACIJE

Doktorski študent mora najpozneje v štirih letih od dneva, ko je bila na Senatu UM potrjena njegova tema doktorske disertacije, v referatu oddati izdelano doktorsko disertacijo skupaj z ustreznimi prilogami. Doktorski študent lahko doktorsko disertacijo izdela in...

NAVODILO ZA PRIJAVO TEME DOKTORSKE DISERTACIJE

Dokumentacija ob prijavi teme doktorske disertacije: Priloga 1 Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru. Dispozicija teme doktorske disertacije v skladu s četrtim in petim odstavkom 18. člena Pravilnika o doktorskem študiju na UM (tudi v elektronski...