V okviru pilotnega projekta Naravoslovno-matematične vsebine za razvoj digitalnih kompetenc je bila za sodelujoče na projektu izvedena peta delavnica na temo DIGITALNE KOMPETENCE (DigComp 2.1, DigComp 2.2, DigCompEdu).

 Delavnico je izvedel prof. dr. Robert REPNIK, v torek, 28. 11. 2023.

Accessibility