Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani je partnerica pri triletnem (2020–2023) evropskem Erasmus+ projektu z naslovom “STEM Continuous Professional Development at European Universities”. Projekt vodi prof. dr. Iwona Maciejowska z Jagiellonske univerze v Krakówu, pri njem so udeležene še univerze iz Amsterdama, Ljubljane, Neaplja in Ouluja ter ECTN. FKKT UL vodi tisti del projekta, ki se ukvarja z načrtovanjem in razvojem mikroMOOC tečajev (MOOC je kratica za “množične odprte spletne tečaje”, angl. “Massive Open Online Courses”) ter ureja spletno platformo (https://lms.ectnmoocs.eu/), kjer tečaji gostujejo.

Omenjeni tečaji so namenjeni izboljševanju kvalitete visokošolskega pedagoškega procesa skladno s principom “teach the teacher”. Ker se projekt bliža zaključku, sta sodelavca FKKT UL doc. dr. Črtomir Podlipnik in doc. dr. Krištof Kranjc v okviru dogodka “Uporabnost microMOOC tečajev za izboljšanje kompetenc” na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (t.i. “Multiplier Event”) povzela dosedanje rezultate ter osvetlila uporabnost mikroMOOC tečajev za izboljšanje pedagoških kompetenc posameznih zaposlenih (visokošolski učitelji, asistenti itd.) v visokošolskem izobraževanju na področju STEM disciplin. Omenjen je bil tudi princip STEM-CPD ambasadorjev, ki smo ga razvili v okviru projekta, in s katerim želimo zagotoviti trajnost rezultatom, ki so bili doseženi.

Dogodek se je odvijal v četrtek 26. januarja 2023 dopoldan v prostorih FNM UM obliki dveh 45-minutnih predavanj; vsakemu je sledila še poglobljena razprava ter pogled v prihodnost s posebnim poudarkom na morebitnem sodelovanju tudi članov UM. Ob tem smo identificirali kar nekaj skupnih točk oz. področij, kjer se lahko naše kompetence in znanja uspešno dopolnjujejo, predvsem s ciljem izboljšanja učnega procesa, zato lahko rečemo, da je bil dogodek uspešen.

Več podatkov o projektu in njegovih rezultatih lahko dobite na: https://ectn.eu/work-groups/stem-cpd/. Hkrati ste tudi vljudno vabljeni na zaključno konferenco projekta, ki bo v petek 2. junija 2023 v prostorih FKKT v Ljubljani; podrobnosti in prijavnica so dostopne na: https://ectn.eu/work-groups/stem-cpd-final-conference/.

Za gostoljubnost in gladko izvedbo dogodka sta poskrbeli doc. dr. Janja Majer Kovačič in doc. dr. Brina Dojer.

Accessibility