Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci.

Vlada RS je na svoji 71. seji dne 21. 4. 2021 sprejela odločitev o sproščanju ukrepov, povezanih s širjenjem nalezljive bolezni COVID-19, zato se od prihodnjega tedna odpirajo vrata vseh izobraževalnih ustanov. Besedilo Odloka Vlade RS v Uradnem listu RS še ni bilo objavljeno.

Od ponedeljka, 26. 4. 2021, je v prostorih visokošolskih zavodov mogoče izvajati vse aktivnosti, vezane na izvedbo pedagoškega procesa, in sicer ob upoštevanju priporočil in smernic Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Vodstvo Univerze v Mariboru priporoča izvedbo pedagoškega procesa na naslednji način:

 • Na daljavo naj se izvajajo vse tiste aktivnosti, ki so se do sedaj izvajale na daljavo (vključno z izvedbo sprotnega preverjanja znanja in izvedbo izpitov pri tistih učnih enotah, kjer je to mogoče).
 • S hibridnim modelom oz. v živo naj se izvedejo tiste oblike pedagoškega procesa, ki jih na daljavo ni mogoče izvesti (vključno z izvedbo sprotnega preverjanja in ocenjevanja znanja in izvedbo izpitov za tiste učne enote, kjer to na daljavo ni mogoče).

Obveščamo vas, da na Fakulteti za naravoslovje in matematiko v okviru priporočila UM nadaljujemo izvajanje pedagoškega procesa v trenutni obliki, le da od 3. 5. 2021 dalje

 • se laboratorijske in terenske vaje ter izpiti lahko izvajajo na fakulteti oz. na terenu,
 • je ob tem priporočeno izvajanje predavanj in vaj v hibridni obliki (če je po presoji izvajalca to možno):
  • predavatelj in del študentov v predavalnici, ostali so lahko doma;
  • predavatelj uporablja enako opremo kot pri delu na daljavo;
  • v predavalnici je projektor in računalnik, ki je prijavljen v skupino v MS Teams na katerem je viden pogled, kot ga vidijo študenti doma;
  • študent se o obliki prisotnosti dogovarja s predavatelji.

Ob tem se smiselno upoštevajo revidirane smernice za izvedbo izobraževalne dejavnosti na Univerzi v Mariboru v študijskem letu 2020/21 (ki jih pripenjamo).

Blaž Zmazek

 

PRILOGI:
Smernice za izvedbo izobraževalne dejavnosti na Univerzi v Mariboru – revidirane 22. 4. 2021
Smernice MIZŠ in NIJZ za izvedbo študijske dejavnosti