Študijski program 3. stopnje Tehnika – področje izobraževanja (doktorska šola)

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2020-2021

Izvajajo se 1., 2. in 3. letnik.

 

1. LETNIK

1. semester 2. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Uvod v znanstveno-raziskovalno delo O 3 Sodobna gradiva in obdelovalne tehnologije O 6
Koncepti in modeli didaktike tehnike O 6 Raziskovalni seminar 2/ pedagoško – didaktični O/I 3
Dimenzioniranje strojnih delov in konstrukcij O 6 Indiv. raziskovalno delo 1 O 21
Raziskovalni seminar 1/ pedagoško – didaktični O/I 3
Ind. raziskovalno delo – uvod O 12
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

2. LETNIK

1. semester 2. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Raziskovalni seminar 3/ tehniški O/I 3 Izbirni pedagoški predmet I 6
Mehki sistemi vodenja/ elektrotehnika in informatika O 6 Raziskovalni seminar 5/ tehniški O/I 3
Indiv. raziskovalno delo 2 O 18 Indiv. raziskovalno delo 3 O 21
Raziskovalni seminar 4/ pedagoško – didaktični O/I 3
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

3. LETNIK

1. semester 2. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Prenosljiva znanja O 3 Raziskovalni seminar 6/ tehniški O/I  3
Indiv. raziskovalno delo 4 O 27 Indiv. raziskovalno delo 5 O  27
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

4. LETNIK

1. semester 2. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Indiv. raziskovalno delo 6 O 30 Doktorska disertacija O 30 [6]
SKUPAJ 30 SKUPAJ 30

 

Seznam obveznih predmetov

Predmet Nosilec Predavanja ali seminar DOŠ (konzultacije) Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Uvod v znanstveno-raziskovalno delo Različni izvajalci 15 75 90 3
Prenosljiva znanja Različni izvajalci 90 90 3
Koncepti in modeli didaktike tehnike Boris Aberšek 25 155 180 6
Dimenzioniranje strojnih delov in konstrukcij Srečko Glodež 25 155 180 6
Sodobna gradiva in obdelovalne tehnologije Boris Aberšek 25 155 180 6
Mehki sistemi vodenja Boris Aberšek 25 155 180 6
IRD – uvod Različni izvajalci 25 335 360 12
IRD 1 Različni izvajalci 10 620 630 21
IRD 2 Različni izvajalci 10 530 540 18
IRD 3 Različni izvajalci 10 620 630 21
IRD 4 Različni izvajalci 10 800 810 27
IRD 5 Različni izvajalci 10 800 810 27
IRD 6 Različni izvajalci 10 890 900 30
Doktorska disertacija Različni izvajalci 30 870 900 30

 

Seznam obveznih izbirnih predmetov

Izbirni pedagoško-didaktični raziskovalni seminarji

Predmet Nosilec Predavanja ali seminar Sam. delo študenta Skupaj ure / ECTS
Tehniška ustvarjalnost pri pouku in dejavnostih Mateja Ploj Virtič 15 75 90/3
Edukacijske kompetence Metka Kordigel Aberšek 15 75 90/3
Izbrana poglavja iz filozofije tehnike in tehnologije, filozofije duha in umetne inteligence Bojan Borstner

Janez Bregant

15 75 90/3
Informacijsko komunikacijske tehnologije pri poučevanju tehnike Igor Pesek 15 75 90/3
Inženirska pedagogika in didaktika Andrej Flogie 15 75 90/3
Multimedijske tehnologije pri poučevanju tehnike Marjan Krašna 15 75 90/3
Sodobne metode poučevanja tehnike Kosta Dolenc 15 75 90/3
Sporazumevanje za inženirje Metka Kordigel Aberšek 15 75 90/3

 

Izbirni tehniški raziskovalni seminarji

Predmet Nosilec Predavanja ali seminar Sam. delo študenta Skupaj ure / ECTS
Projektiranje in konstruiranje z računalnikom Srečko Glodež 15 75 90/3
Alternativne energije in energetika Boris Aberšek 15 75 90/3
Integrirani obdelovalni sistemi v izobraževanju Andrej Flogie 15 75 90/3
Mehanizmi Karl Gotlih 15 75 90/3
Pogonska tehnika Matjaž Šraml 15 75 90/3
Mehanika loma Nenad Gubeljak 15 75 90/3
Razvoj medpredmetne povezave tehnike in fizike Robert Repnik 15 75 90/3
Robotika Karl Gotlih 15 75 90/3

 

Seznam izbirnih predmetov

Predmet Nosilec Predavanja Sam. delo študenta Ure skupaj ECTS
Kurikularna teorija Milena Ivanuš Grmek 25 155 180 6
Teorija vzgoje Mateja Pšunder 25 155 180 6
Psihologija v edukaciji Katja Košir 25 155 180 6
Statistične metode v pedagoškem raziskovanju Dominik Benkovič 25 155 180 6
Specialna pedagogika Majda Schmidt 25 155 180 6

 

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep Senata FNM UM 4. 2. 2020

Zadnja sprememba: 5. 3. 2019