Študijski program 3. stopnje Fizika (doktorska šola)

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2020-2021

Izvajajo se 1., 2. in 3. letnik.

 

1. LETNIK

1. semester 2. semester
 Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Uvod v znanstveno-raziskovalno delo O 3 Izbirni predmet ** I 6
Izbirni predmet * I 6 Individualno raziskovalno delo II (IRD II) O 24 [3#]
Individualno raziskovalno delo I (IRD I) O 21 [3#]
 SKUPAJ  30 SKUPAJ  30

*Ob izbiri modula Fizika študent izbere predmet iz nabora FIZIKA, ob izbiri modula Biofizika izbere predmet iz nabora BIOFIZIKA, ob izbiri modula Izobraževalna fizika pa študent praviloma izbere predmet z drugih akreditiranih doktorskih programov s področja vzgoje in izobraževanja (didaktika, pedagogika ipd.), ali pa izbere predmet iz nabora IZOFIZIKA.

**Ob izbiri modula Fizika študent izbere predmet iz nabora FIZIKA, ob izbiri modula Biofizika izbere predmet iz nabora BIOFIZIKA, ob izbiri modula Izobraževalna fizika pa izbere predmet iz nabora IZOFIZIKA.

#Število v oglatem oklepaju predstavlja del ECTS od celote, ki je namenjen organizirani obliki študija v okviru IRD.

 

2. LETNIK

3. semester 4. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Prenosljiva znanja I P/I 3 Izbirni predmet *** I 6
Individualno raziskovalno delo III (IRD III) O 27 [3#] Individualno raziskovalno delo IV (IRD IV) O 24 [3#]
 SKUPAJ  30 SKUPAJ  30

***Ob izbiri modulov Fizika ali Biofizika študent izbere predmet iz nabora FIZIKA, ob izbiri modula Izobraževalna fizika pa izbere predmet iz nabora IZOFIZIKA ali FIZIKA.

#Število v oglatem oklepaju predstavlja del ECTS od celote, ki je namenjen organizirani obliki študija v okviru IRD.

 

3. LETNIK

5. semester 6. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Prenosljiva znanja II P/I 3 Individualno raziskovalno delo VI (IRD VI) O 27 [6#]
Individualno raziskovalno delo V (IRD V) O 27 [3#] Seminar O 3
 SKUPAJ  30 SKUPAJ  30

#Število v oglatem oklepaju predstavlja del ECTS od celote, ki je namenjen organizirani obliki študija v okviru IRD.

 

4. LETNIK

7. semester 8. semester
Učna enota Vrsta ECTS Učna enota Vrsta ECTS
Individualno raziskovalno delo VII (IRD VII) O 30 Doktorska disertacija O 30 [9##]
 SKUPAJ  30 SKUPAJ  30

##Število v oglatem oklepaju predstavlja del ECTS od celote, ki je namenjen organizirani obliki študija v okviru Izdelave in zagovora doktorske disertacije.

 

Tabela obveznih predmetov:

Št. Predmet ECTS Nosilec
1 Doktorska disertacija 30 Mentor
2 Individualno raziskovalno delo I (IRD I) 21 Delovni mentor
3 Individualno raziskovalno delo II (IRD II) 24 Delovni mentor
4 Individualno raziskovalno delo III (IRD III) 27 Delovni mentor
5 Individualno raziskovalno delo IV (IRD IV) 24 Delovni mentor
6 Individualno raziskovalno delo V (IRD V) 27 Delovni mentor
7 Individualno raziskovalno delo VI (IRD VI) 27 Delovni mentor
8 Individualno raziskovalno delo VII (IRD VII) 30 Delovni mentor
9 Prenosljiva znanja I 3 Gosak
10 Prenosljiva znanja II 3 Repnik
11 Seminar 3 Koordinator podiplomskega programa in delovni mentor
12 Uvod v znanstveno-raziskovalno delo 3 Tkalec

 

Nabor izbirnih predmetov IZOFIZIKA:

Št. Predmet ECTS Nosilec
1 Analiza in razvoj fizikalnih učil in učnih pripomočkov 6 Gerlič
2 Analiza in razvoj kurikuluma 6 Repnik
3 Informacijsko-komunikacijska tehnologija (IKT) v fiziki 6 Krašna
4 Mednarodne raziskave poučevanja fizikalnih vsebin 6 Repnik
5 Modeliranje pri pouku fizike 6 Marhl
6 Reševanje problemov v fiziki 6 Gosak

 

Nabor izbirnih predmetov BIOFIZIKA:

Št. Predmet ECTS Nosilec
1 Atomistične simulacije biomolekul 6 Merzel
2 Dinamični sistemi v fiziki in biologiji 6 Marhl
3 Interakcije nanomaterialov in bioloških sistemov 6 Štrancar
4 Izbrana poglavja iz celične biofizike 6 Brumen
5 Izbrana poglavja iz molekularne biofizike 6 Štrancar
6 Metode biofizikalnega modeliranja 6 Fajmut
7 Nanobionika 6 Lohner
8 Napredne računske metode za biofizikalne in biomedicinske aplikacije 6 Gosak

 

Nabor izbirnih predmetov FIZIKA:

Št. Predmet ECTS Nosilec
1 Aplikativna fizika 6 Slavinec
2 Atomistične simulacije biomolekul 6 Merzel
3 Dinamični sistemi v fiziki in biologiji 6 Marhl
4 Naključni procesov 6 Perc
5 Fizika družbe 6 Perc
6 Fizika polimerov 6 Spindler
7 Fizikalne lastnosti materialov 6 Kutnjak
8 Hamiltonska dinamika v magnetnih nano-tekočinah 6 Sokolov
9 Interakcije nanomaterialov in bioloških sistemov 6 Štrancar
10 Izbrana poglavja iz celične biofizike 6 Brumen
11 Izbrana poglavja iz diferencialnih enačb 6 Romanovskij
12 Izbrana poglavja iz fizike 6 Robnik
13 Izbrana poglavja iz fizike mehke snovi 6 Vaupotič
14 Izbrana poglavja iz fizike okolja 6 Zidanšek
15 Izbrana poglavja iz molekularne biofizike 6 Štrancar
16 Koloidne interakcije 6 Dobnikar
17 Mehanika trdne snovi 6 Ambrožič
18 Metode biofizikalnega modeliranja 6 Fajmut
19 Mikrofluidika kompleksnih tekočin 6 Tkalec
20 Modeliranje v fiziki mehke snovi 6 Kralj
21 Nanobionika 6 Lohner
22 Nanostrukturirani materiali in polimerni nanokompoziti 6 Thomas
23 Napredne računske metode za biofizikalne in biomedicinske aplikacije 6 Gosak
24 Nelinearna dinamika 6 Robnik
25 Računsko družboslovje 6 Perc
26 Rentgenske spektroskopske metode 6 Padežnik Gomilšek
27 Simulacijske metode v fiziki kondenzirane snovi 6 Teboul
28 Tehnike hlajenja 6 Marčič
29 Teorija trdne snovi 6 Korošak
30 Uvod v kvantno teorijo polja in fiziko delcev 6 Cvetič
31 Zlom simetrije 6 Kralj

 

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep Senata FNM UM 4. 2. 2020

Zadnja sprememba: 5. 3. 2019