Vljudno vabljeni na nacionalni posvet projekta INOVUP z naslovom Izzivi in dileme visokošolskega poučevanja: kje smo in kam želimo, ki bo potekal  7. 2. 2020 na Pedagoški fakulteti/Filozofski fakulteti/Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Na dogodek se prijavite z e-prijavnico do 3. 2. 2020 na spletni strani projekta INOVUP, kjer najdete tudi program dogodka.

Namen projekta Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo je izboljševati kakovost visokošolskega izobraževanja z uvedbo prožnejših, sodobnih oblik učenja in poučevanja. S širokim spektrom projektnih aktivnosti, od analize stanja do izvajanja usposabljanj, multiplikatorskih obiskov na tujih inštitucijah in oblikovanju gradiv o visokošolski didaktiki, INOVUP prispeva k boljši pedagoški usposobljenosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Sodelavci projekta INOVUP