Sodelavec Oddelka za fiziko, Uroš Tkalec, je skupaj z doktorandom Tadejem Emeršičem in mladima fizikoma z Univerze v Ljubljani, Simonom Čoparjem in Žigo Kosom, objavil znanstveni članek z naslovom “Microfluidic control over topological states in channel-confined nematic flows” v ugledni reviji Nature Communications.

Avtorji v članku analizirajo tokovne režime homogene nematske tekočine, ki se oblikujejo zaradi strižnih deformacij molekularnega polja v mikrofluidičnem kanalčku. Poudarek je na doslej neopaženih kiralnih stanjih, ki se vzpostavijo ob dovolj hitri in natančni tlačni regulaciji pretoka nematikov in jih lahko opazujemo v polarizirani svetlobi. Takšna metastabilna stanja se vzpostavijo v tekočinah z anizotropnimi elastičnimi lastnostmi in so jih doslej proučevali zgolj v ravnovesnih konfiguracijah, pričujoča študija pa obravnava njihov razvoj in obstoj v laminarnem toku. Eksperimentalne ugotovitve so podkrepljene z Landauovim modelom faznih prehodov, ki pojasni razloge za stabilizacijo posameznih stanj z minimalnim naborom fizikalnih parametrov. Rezultati zaokrožujejo desetljetje trajajoče obdobje raziskav na področju nematofluidike in obetajo uporabo teh konceptov v liotropnih in aktivnih tekočinah z nematskim redom.

Naš doktorand, dr. Emeršič, te dni začenja podoktorsko usposabljanje na ugledni University of Chicago, medtem ko je dr. Kos podoktorski sodelavec na slovitem MIT v Bostonu.

Povezava do članka: https://www.nature.com/articles/s41467-019-13789-9