3. LETNIKpeti semester

Št. predmet vrsta
predmeta
nosilec semester skupaj
org. ur
samdelo
študenta
skupaj ure /
ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
17 Analiza IV obvezni Hvala 60 45 105 135 240/8
18 Verjetnost obvezni Benkovič 60 45 105 135 240/8
19 Ravninska in
prostorska geometrija
obvezni Hvala 45 30 15 90 120 210/7
20 Topologija obvezni Banič 45 45 90 120 210/7
Skupaj 210 165 15 390 510 900/30

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrsta
predmeta
nosilec semester skupaj
org. ur
samdelo
študenta
skupaj ure /
ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
21 Teorija števil obvezni Eremita 45 45 90 150 240/8
22 Algebra II obvezni M. Brešar 30 15 45 75 120/4
23 Izbirni predmet 1 izbirni 45 30 75 105 180/6
24 Izbirni predmet 2 izbirni 45 30 75 105 180/6
25 Izbirni predmet 3 izbirni 45 30 75 105 180/6
26 Prostoizbirni predmet* izbirni 180/6
Skupaj 210 150 360 540 900/30

* Prostoizbirni predmet študent izbere iz univerzitetnega nabora predmetov, lahko izven ponudbe matičnega študijskega programa oz. matične fakultete v obsegu 6 ECTS (kateri koli predmet drugih fakultet oz. drugih univerz).

Izbirni predmeti

Št. predmet nosilec skupaj org. ur samdelo
študenta
skupaj ure /
ECTS
PR SE SV LV TE
1 Finančno-aktuarska matematika Mastinšek 60 30 90 90 180/6
2 Fizika za matematike Slavinec 45 30 15 90 90 180/6
3 Geometrija Pagon 45 30 75 105 180/6
4 Izbrana uporabniška
programska oprema
Rizman-Žalik 45 30 75 105 180/6
5 Osnove računalniških omrežij Vesel 45 30 75 105 180/6
6 Osnove podatkovnih baz Rizman-Žalik 45 30 75 105 180/6
7 Programiranje I Vesel 45 45 90 90 180/6
8 Računalniške periferne
 naprave in sistemi
Rizman-Žalik 45 30 75 105 180/6
9 Spletne aplikacije in storitve Taranenko 45 30 75 105 180/6
10 Statistika Benkovič 45 15 30 90 90 180/6