Inštitut za sodobne tehnologije FNM aktivno razvija intelektualne doprinose v okviru projekta Erasmus+ dvoletni projekt ECOFAR – Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (vodja projekta prof. ddr. Boris Aberšek), ki je financiran s strani Evropske komisije.

Več o projektu v priloženem biltenu.