Naši profesorji izdali tri monografije:

Darinka Sikošek: Stoleten strukturni razvoj definicij kemijskih terminov, zajetih v slovenskih osnovnošolskih in srednješolskih učbenikih

Boris Aberšek in Andrej Flogie: Tehniško izobraževanje in inženirska pedagogika

Boris Aberšek in Metka Kordigel Aberšek: ZNANSTVENO PISANJE ≥ RAZMIŠLJANJE V BESEDAH

Gradivo dostopno na: https://www.fnm.um.si/index.php/fakulteta-za-naravoslovje-in-matematiko/zalonika-dejavnost/