Založniška dejavnost

Fakulteta za naravoslovje in matematiko izvaja založniško dejavnost z izdajanjem knjig, periodike, e-gradiv in drugih publikacij.

Objave:

 

Gradivo Naročilnica
Jana Ambrožič, Laboratorijski priročnik za delo z rastlinskimi tkivnimi kulturami, s poudarkom na mikropropagaciji, 2017 – NOVO! Naroči
Milan Ambrožič, Robert Repnik, Mitja Slavinec: Višja matematika v fiziki, 2017 – NOVO! Prenos
publikacije
Mitja Slavinec, Milan Ambrožič, Robert Repnik: Matematična fizika 1, 2016 Naroči
Matjaž Kristl, Brina Dojer: Zbirka računskih nalog pri predmetu Kemija, 2015 Naroči
Andrej Dobovišek: Fizikalni eksperimenti 1, 2015 Naroči
Dominik Benkovič: Vektorji in matrike, 2014 Naroči
Tina Klenovšek: Priročnik za uporabo geometrijske morfometrije v biologiji, 2014 Naroči
Jan Podlesnik, Peter Kozel, Nataša Pipenbaher, Tone Novak, EKOLOGIJA TAL, Priročnik za vaje, 2014 Naroči
Janko Marovt: Aktuarski pristop k vrednotenju netveganih sredstev, 2014 Naroči
Sandra Janežič in Janja Trček: Mikrobiologija in genetika prokariontov, Skripta z navodili za vaje za študijski program Biologija (e-gradivo), 2013
Tina Klenovšek in Saša Lipovšek, Splošna zoologija: Kompendij z navodili za vaje za študijski program Biologija (e-gradivo), 2013
Tina Klenovšek in Saša Lipovšek, Splošna zoologija: Kompendij z navodili za vaje za študijski program Izobraževalna biologija (e-gradivo), 2013
Dušan Devetak in Vesna Klokočovnik, Praktikum iz zoologije nevretenčarjev, 2012  RAZPRODANO! Naroči
Zlatko Golob, Funkcionalna anatomija ptičev z osnovami ornitologije, 2011 Naroči
Dušan Devetak, Saška Lipovšek & Amy E. Arnett; Proceedings of the Tenth International Symposium on Neuropterology Piran, Slovenia, 22–25 June 2008; 2010 Naroči
Kristijan Breznik in Janko Marovt: Praktikum iz poslovno-finančne matematike, 2011 Naroči