Predavanja pri predmetu Krajinska ekologija bodo ob ponedeljkih v predavalnici 1.4 (FF, 1. nadstropje).