Študentka doktorskega programa Fizika na FNM UM  Eva Klemenčič je s sodelavci  (avtorji Klemenčič Eva, Trček Maja, Kutnjak Zdravko, Kralj Samo) objavila članek »Giant electrocaloric response in smectic liquid crystals with direct smectic-isotropic transition« v prestižni reviji Nature založbe Scientific Reports. S komentorjem S. Kraljem sta ko prva razvila model, ki opisuje elektrokalorični temperaturni odziv  v anizotropnih mehkih snoveh. Na podlagi modela, ki je napovedal »Ahilovo peto« sistema, so njuni sodelavci z Jožef Stefan instituta v Ljubljani izmerili »rekordni« temperaturni odziv v mehkih materialih. Takšen elektrokalorični odziv lahko vodi do razvoja hladilnih in grelnih sistemih nove generacije.

ČLANEK