Obveščamo vas o spremembi določbe razpisa pri kombinirani mobilnosti STA/STT (klik).

V primeru kombinirane mobilnosti poučevanja in usposabljanja (STA/STT) se finančna dotacija dodeli za največ 30 dni (pred tem je bila omejitev na 14 dni). V drugi točki je bil dodan pogoj , da mora prijavitelj pri kombinirani mobilnosti poučevanja in usposabljanja v delu usposabljanja razvijati pedagoške spretnosti in spretnosti na področju oblikovanja učnih načrtov. Ostale določbe razpisa za STA (poučevanje) ostajajo enake, finančna dotacija se omeji na 14 dni, pri usposabljanju (STT) je  finančna dotacija tudi  omejena na 14 dni. Za vse tri tipe mobilnosti velja enaka skupna omejitev maksimalnega  trajanja mobilnosti in sicer 60 dni.

Sredstva so na voljo in na univerzi upajo, da bodo prejeli čim več prijav na mobilnosti.

Kontaktna oseba: damir.mlakar@um.si