V okviru projekta Erasmus + EDUCODE (vodja projekta: doc. dr. Igor Pesek) je bilo objavljeno prvo poročilo Analiza izobraževalnih potreb, ki ga je Inštitut za matematiko in računalništvo pripravil v sodelovanju s projektnimi partnerji iz Irske, Turčije, in Hrvaške.

Poročilo povzema rezultate ankete in raziskovalnega dela, izvedenega za prepoznavanje izobraževalnih potreb bodočih učiteljev IKT in STEM predmetov, povezanih z izvajanjem izobraževanja programiranja v javnem šolstvu. Na podlagi rezultatov bomo projektni partnerji razvili novi učni program ter učbenik za programiranje,  kar bo prispevalo h krepitvi kompetenc bodočih učiteljev za poučevanje programiranja na področju naravoslovja, tehnike, inženirstva ter matematike.

Poročilo Analiza izobraževalnih potreb vsebuje 7 poglavij, ki obravnavajo:

  • vsebine za učni načrt in priročnik  “Povečanje kompetentnosti učiteljev računalništva na področju izobraževanja programiranja”,
  • delo v zvezi s sodelovanjem z inštruktorji (izvajalci usposabljanja), drugimi upravičenci in tudi raziskovalci STEM predmetov,
  • razloge in načela vrednotenja dejavnosti usposabljanja.

Povezava do objave celotnega poročila Analiza izobraževalnih potreb v angleškem jeziku: http://educodeproject.org/sl/izhodi/analiza-potreb/

Povezava do povzetka poročila v slovenskem jeziku