Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo, FNM je kot projektni partner Erasmus+ projekta EDUCODE (vodja projekta na FNM UM: doc. dr. Igor Pesek) dne, 23. in 24. oktobra gostil tretje transnacionalno srečanje.

Glavni namen projekta je okrepiti kompetence bodočih učiteljev za poučevanje programiranja na področju naravoslovja, tehnike, inženirstva ter matematike. V ta namen bodo projektni partnerji iz Turčije, Irske, Hrvaške in Slovenije razvili 2 ključna rezultata: novi učni program ter učbenik za programiranje. Na sestanku so člani konzorcija pregledali in potrdili razvoj novega učnega programa in zastavili izhodišča za oblikovanje učbenika. Naslednji projektni sestanek bo izveden v marcu 2019, v Varaždinu na Hrvaškem.

Več podrobnosti o projektu: www.educodeproject.org