Študijski program Predmetni učitelj

Usmeritev Izobraževalna biologija in

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

2018-2019

2017-2018