Resonančna rentgenska spektroskopija je zelo perspektivna merilna tehnika za določanje strukture v mehki snovi, na primer v tekočih kristalih. Še posebej je uporabna takrat, kadar se ureditev v snovi spreminja na razdalji nekaj nanometrov in se gostota snovi s krajem ne spreminja. Za interpretacijo meritev je ključno modeliranje, s katerim se intenzivno ukvarjamo na Oddelku za fiziko. V pričujočem članku poročamo o primerjavi med meritvami in napovedmi teoretičnega modela, ki je omogočila, da smo razložili ureditev molekul v modrih fazah in moduliranih nematičnih fazah tekočih kristalov. Te faze se intenzivno raziskujejo zaradi potencialnih aplikacij v številnih fotonskih elementih. Prof. dr. Nataša Vaupotič je skupaj s sodelavci z Oddelka za kemijo na Univerzi v Varšavi, Poljska, Lawrence Berkeley National Laboratory, Berkeley, ZDA in Liquid Crystal Institute na Kent State University, Ohio, ZDA, predlagala način določitve notranje strukture modrih faz in pokazala, da je struktura modulirane nematične faze dvojna vijačnica in ne preprosta vijačnica, kot predlaga splošno uveljavljen model.

Povezava na: