Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru
ob izvolitvi
Iztoka BANIČA
v naziv
redni profesor,
organizira
INAVGURALNO PREDAVANJE z naslovom
Inverzne limite inverznih zaporedij z večličnimi veznimi funkcijami
[Inverse limits of inverse sequences with set-valued bonding functions]
Inavguralno predavanje bo
v torek, 17. oktobra 2017, ob 9. uri
v Dvorani Antona Trstenjaka Univerze v Mariboru,
Slomškov trg 15, Maribor.