Zagovor magistrskega dela Floristična sestava in ekološke razmere na rastiščih vrste Asplenium adulterinum Milde v Sloveniji kandidatke Mojce Jagodič bo 26. 9. 2017 ob 10. uri.

ZAGOVOR_JAGODIC