Študent se lahko vpiše v višji letnik, če je izpolnil s študijskim programom določene obveznosti.

Pogoji za napredovanje so objavljeni na spletni strani fakultete pri posameznih študijskih programih (povezava).

Izjemno napredovanje v višji letnik:

Komisija za študijske zadeve FNM UM lahko študentu, ki ni izpolnil vseh predpisanih študijskih obveznosti, na njegovo prošnjo izjemoma odobri vpis v višji letnik. Tak vpis se lahko odobri, če študent iz upravičenih razlogov ni mogel izpolniti obveznosti ter je opravil predpisane obveznosti predhodnih letnikov in obveznosti v obsegu več kot 30 ECTS vpisanega letnika in če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.

V skladu s 121. členom Statuta UM (Ur. l. 44/2015, UPB 11) je potrebno za izjemno napredovanje v višji letnik oddati prošnjo na Komisijo za študijske zadeve.

Študent, ki je prekinil študij po »starem« študijskem programu, sprejetem pred 11. 6. 2004 in želi študij nadaljevati,  mora oddati Prijavo za vpis. Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v   točki » XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode), str. 13. , Razpisa za vpis v študijskem letu 2017/18, ki je objavljen na: http://www.um.si/vpis/Strani/default.aspxŠtudent, ki je že izkoristil pravico do ponavljanja ali spremembe študijskega programa, se skladno s 77. členom ZVIS lahko prijavi, vendar bo plačal šolnino. Komisija za študijske zadeve bo posameznemu študentu določila letnik vpisa.