Vpis bo urejen najkasneje v roku 7 delovnih dni od prejema vpisne dokumentacije.

Študent lahko na svojem AIPS računu preveri status e-vpisa. Izpišejo se lahko naslednje opombe:

  • Neobdelan – pomeni, da vpis še ni v urejanju;
  • Odprt – pomeni, da z vpisno dokumentacijo oz. z vpisnim listom ni vse v redu; razlog bo zapisan v komentarju referenta, ki ureja vpis;
  • Vpisan – pomeni, da je vpis že urejen.

PREJEM VPISNE DOKUMENTACIJE PO VPISU

  • Osebno, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, v referatu za študentske zadeve ob predložitvi osebnega dokumenta s fotografijo.
  • Po pošti – v tem primeru je k vpisni dokumentaciji potrebno priložiti pisemsko ovojnico z znamko in zapisati naslov