Elektronski vpis se v skladu z objavljenimi navodili opravi preko AIPS računa, in sicer tako da:

 • izpolnite študentsko anketo za vsako posamezno učno enoto,
 • preverite zapisane podatke na vpisnem listu in vpišete manjkajoče (davčno številko, telefon, GSM; vpiše se tudi morebitna sprememba stalnega bivališča),
 • izberete izbirni predmet ali izbirne predmete, če to določa študijski program (Glej točko 11.  Izbira izbirnih predmetov za študijsko leto 2017/2018).
 • v komentar vpišete potrebno število potrdil o vpisu in izpitih, če jih potrebujete več, kot je določeno (glej: potrdila).

 

 • Če se izpiše opomba »pogoji niso opravljeni«:
  • je potrebno preveriti, ali so vneseni vsi opravljeni izpiti. Če vsi izpiti niso vneseni, ne morete potrditi in natisniti vpisnega lista. Počakati je potrebno, da profesor potrdi ocene v AIPS-U.
  • in ste oddali prošnjo na KŠZ, je potrebno  počakati  na rešitev prošnje in vnos rešitve v AIPS-U.
 • Če se vpisujete na osnovi odobritve KŠZ FNM UM, v komentar obvezno vpišite datum seje KŠZ FNM UM in številko sklepa
 • Po vnosu podatkov vpisni list potrdite in ga natisnete. 
 • Na izpisani vpisni list vpišite datum in se podpišite.

 

 Potrdila

Vsak študent bo prejel 2 potrdili o vpisu in 1 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. Kdor potrebuje več potrdil, naj dodatno število vpiše v komentar na e-vpisnem listu.