• Po pošti, s priporočeno pošiljko, na naslov: Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM, Koroška 160, 2000 Maribor; s pripisom: za dodiplomski študij ali s pripisom:za enoviti magistrski študijski program PU
  • Osebno, vsak delovni dan med 10. in 12. uro, v referatu za študentske zadeve.