Vpisni pogoji so objavljeni na spletnih straneh fakultete: Študij -> Podiplomski študij -> Študijski program (izberete ustreznega) ->Pogoji za vpis

Kandidati, ki morajo skladno z razpisnimi pogoji študijskih programov opraviti diferencialne izpite, morajo pravočasno nasloviti pisno vlogo na fakulteto. S kandidatom se bo sklenila pogodba na podlagi katere bo lahko opravljal diferencialne izpite za katere bo po opravljenih izpitih prejel potrdilo. Kandidati lahko manjkajoče obveznosti, ki so pogoj za vpis na drug študijski program, opravljajo tudi v času študija na 1. stopnji. Zaključena izobrazba prve stopnje ni pogoj za opravljanje diferencialnih izpitov. Pri opravljanju diferencialnih izpitov so v učnem načrtu navedeni pogoji za vključitev oziroma opravljanje obveznosti. Če za učno enoto, ki predstavlja diferencialni izpit ni pogojev, se s kandidatom sklene pogodba za opravljanje diferencialnega izpita po postavki Diferencialni izpit za študij na 2. (oz. 3.) stopnji v znesku 93,90 EUR (oz. 156,50 EUR). V primeru, da mora kandidat opraviti druge zahtevane obveznosti (npr. vaje, …), ki so pogoj za opravljanje izpita, pa se kandidata kot drugega udeleženca vključi v izvedbo učne enote in opravlja izpit po postavki Izvedba predmeta z izpitom za 2. študijsko skupino na 2. (oz. 3.) stopnji, v znesku 281,70 EUR (oz. 469,50 EUR).

Cenik storitev za študijsko leto 2016/2017 je objavljen na spletni povezavi.

Kandidati v skladu s sklenjeno pogodbo 7 dni pred razpisanim izpitnim rokom v Referat za podiplomski študij oddajo prijavnico za pristop k izbranemu diferencialnemu izpitu (prijavnica objavljena na spletnih straneh fakultete -> Študij -> Dodiplomski študij -> Obrazci:

skupaj z originalnim potrdilom o plačilu diferencialnega izpita v višini 93,90 EUR (2. stopnja) oz. 156,50 EUR (3. stopnja).

Diferencialne izpite plačate s plačilnim nalogom (dobite ga na banki oz. pošti) ali z elektronskim plačilom:

Nalogodajalec: podatki KANDIDATA
Prejemnik: UM Fakulteta za naravoslovje in matematiko, Koroška cesta 160, 2000 Maribor
Namen plačila: diferencialni izpit, 2. stopnja (oz. 3. stopnja, če opravljate diferencialni izpit, ki je pogoj za vpis na 3. stopnjo)
Številka računa: 01100-6000020490
Referenca: 0033 (oz. 0034, če opravljate diferencialni izpit, ki je pogoj za vpis na 3. stopnjo)

Izpitni roki za diferencialne izpite so objavljeni na spletni povezavi:
https://aips.um.si/IzpitniRoki2.aspx

Seznam izvajalcev diferencialnih izpitov za :

Govorilne ure izvajalcev diferencialnih izpitov so objavljene na spletni povezavi:
https://aips.um.si/GovorilneUre.aspx.

Za več informacij se obrnite na Referat za podiplomski študij
Telefon: 02/22-93-729
e-pošta: podiplomski.fnm@um.si