Študijski program Predmetni učitelj

Usmeritev Izobraževalna matematika in

 

Obvezna izbirna usmeritev Izobraževalna matematika

Z opravljeno Obvezno izbirno usmeritvijo Izobraževalna matematika študent pridobi 122 ECTS, od tega 18 ECTS z izbirnimi predmeti.

 

1. LETNIK, prvi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Uvod v matematiko obvezni U. Milutinović 30 45 75 75 150/5
2 Matrični račun obvezni I. Banič 30 45 75 75 150/5
3 Skupni strokovni predmet 1 1) izbirni 30 15 30 37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
(180/6) 2)
Skupaj 90 15 90 30 167,5 222,5 390/13

1) Študentje študijskega programa Predmetni učitelj, ki so poleg Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna matematika izbrali še Obvezno izbirno usmeritev Izobraževalno računalništvo, za skupni strokovni predmet 1 iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika (glej tabelo Skupni strokovni predmeti 1. letnika) izberejo predmet Osnove tehnike in tehnologije. Vsi ostali študentje iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika izberejo predmet Osnove računalništva.

2) Predmet je v celoti vreden 6 ECTS kreditnih točk. Vsaka izmed Obveznih izbirnih usmeritev prispeva 3 ECTS kreditne točke.

1. LETNIK, drugi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
4 Osnove analize obvezni U. Milutinović 60 30 90 60 150/5
5 Algebraične strukture obvezni D. Pagon 45 30 75 75 150/5
6 Skupni strokovni predmet 2 3) izbirni 45 30 37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
180/6 4)
Skupaj 150 90 167,5 222,5 390/13

3) Študentje študijskega programa Predmetni učitelj, ki so poleg Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna matematika izbrali Obvezno izbirno usmeritev Izobraževalna fizika ali Obvezno izbirno usmeritev Izobraževalna biologija, za skupni strokovni predmet 2 iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika (glej tabelo Skupni strokovni predmeti 1. letnika) izberejo predmet Kemija. Vsi ostali študentje obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna matematika za skupni strokovni predmet 2 iz nabora skupnih strokovnih predmetov prvega letnika izberejo predmet Fizika.

4) Predmet je v celoti vreden 6 ECTS kreditnih točk. Vsaka izmed Obveznih izbirnih usmeritev prispeva 3 ECTS kreditne točke.

Skupni strokovni predmeti 1. letnika

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Fizika A. Fajmut 30 30 15 75 105 180/6
2 Kemija M. Kristl 45 30 75 105 180/6
3 Matematika M. Jakovac 45 30 75 105 180/6
4 Osnove računalništva A. Taranenko 30 45 75 105 180/6
5 Osnove tehnike in tehnologije B. Aberšek,
S. Glodež
30 15 30 75 105 180/6

 

2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
7 Analiza obvezni M. Jakovac 45 30 75 75 150/5
8 Ravninska in prostorska geometrija obvezni B. Hvala 45 30 15 90 60 150/5
Skupaj 90 60 15 165 135 300/10

 

2. LETNIK, četrti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
9 Teorija števil obvezni D. Eremita 45 45 90 150 240/8
10 Kombinatorika in verjetnost izbirni D. Benkovič 30 30 60 90 150/5
Skupaj 775 75 150 240 390/13

 

3. LETNIK, peti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
11 Izbrana poglavja iz analize obvezni M. Jakovac 45 30 75 105 180/6
12 Statistika v izobraževanju obvezni J. Jerebic 30 15 45 45 90/3
13 Didaktika osnovnošolske matematike obveznii A. Lipovec 45 30 75 105 108/6
Skupaj 120 15 90 210 240 450/15

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
14 Praktično usposabljanje za poučevanje matematike 1 obvezni A. Lipovec 3 5) 4 5) 7 113 120/4
15 Diferencialne enačbe v kontekstu obvezni B. Zmazek 15 30 45 75 120/4
16 Seminar obvezni B. Hvala 30 30 90 120/4
17 Izbirni predmet M1 6) izbirni 30 15 45 45 90/3
Skupaj 45 33 45 4 127 323 450/15

5) Individualno delo izvajalca glede na posameznega študenta.

6) Študentje izberejo izbirni predmet M1 v vrednosti 3 ECTS iz nabora »malih« izbirnih predmetov sklopa M spodaj. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

 

4. LETNIK, sedmi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
18 Osnove teorije grafov obvezni B. Brešar 15 15 15 45 45 90/3
19 Sklop A1 ali A2 7) obvezni 75 75 135 210/7
20 Didaktika srednješolske matematike obvezni A. Lipovec 45 30 75 75 150/5
Skupaj 80 25 105 210 240 450/15

7) Študentom je vsako leto ponujen eden od dveh sklopov A1 ali A2 spodaj, ki se izvajata ciklično za vse študente. Vsakega od sklopov sestavljajo obvezni predmeti. V odvisnosti od izbire so vrednosti ur različne, tu so navedene vrednosti za A2.

 

4. LETNIK, osmi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
21 Praktično usposabljanje za poučevanje matematike 2 obvezni A. Lipovec 3 8) 4 8) 7 113 120/4
22 Matematično modeliranje obvezni D. Bokal 30 15 15 60 90 150/5
23 Kreativno reševanje matematičnih nalog obvezni U. Milutinović 15 30 45 45 90/3
24 Izbirni predmet M2 9) izbirni 15 15 15 90/3
Skupaj 60 33 45 19 157 293 450/15

8) Individualno delo izvajalca glede na posameznega študenta.

9) Študentje izberejo izbirni predmet M2 v vrednosti 3 ECTS iz nabora »malih« izbirnih predmetov sklopa M spodaj, ki ga še niso izbrali v 6. semestru. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

 

5. LETNIK, deveti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
25 Sklop A1 ali A2 10) obvezni 45 30 30 105 105 210/7
26 Izbirni predmet sklopa V 11) izbirni 30 30 60 120 180/6
Skupaj 75 30 60 165 225 390/13

10) Študentje izberejo tistega od sklopov A1 ali A2 spodaj, ki ga še niso izbrali v 7.semestru. V odvisnosti od izbire so vrednosti ur različne, tu so navedene vrednosti za A1.

11) Študentje izberejo izbirni predmet V v vrednosti 6 ECTS iz nabora »velikih« izbirnih predmetov sklopa V spodaj. Izvedba predmeta (PR, SE, SV oz. LV) je odvisna od specifike posamičnega predmeta in je navedena v naboru izbirnih predmetov. Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

Izbirni predmeti Obvezne izbirne usmeritve Izobraževalna matematika

Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

Mali izbirni predmeti sklopa M:

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Verižni ulomki D. Eremita 30 15 45 45 90/3
2 Programska opreme za matematike A. Taranenko 15 30 45 45 90/3
3 Fraktali D. Pagon 30 15 45 45 90/3
4 Matematične krivulje I. Banič 15 15 15 45 45 90/3
5 Metrični prostori I. Banič 30 15 45 45 90/3
6 Optimizacijske metode D. Bokal 30 15 45 45 90/3
7 Matematika v interdisciplinarnem inovacijskem procesu D. Bokal 15 15 15 45 45 90/3
8 Algoritmi in podatkovne strukture A. Vesel 30 30 60 30 90/3
9 Teorija množic U. Milutinović 24 21 45 45 90/3

Mali izbirni predmeti sklopa V:

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Geometrija D. Pagon 45 15 60 120 180/6
2 Računalniški praktikum A. Taranenko 30 30 60 120 180/6
3 Uporabniška programska oprema v izobraževanju K. Rizman Žalik 30 30 60 120 180/6
4 Spletne aplikacije v izobraževanju M. Krašna 30 30 60 120 180/6
5 Finančna matematika J. Marovt 30 15 15 60 120 180/6
6 Izobraževalni programski jeziki A. Vesel 30 30 60 120 180/6

 

Sklop A1:

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Izbrana poglavja iz algebre D. Pagon 30 30 60 60 120/4
2 Novejši pristopi k poučevanju matematike B. Zmazek 15 30 45 45 90/3

 

Sklop A2:

Št. predmet nosilec skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
1 Zgodovina matematike D. Eremita 75 75 135 210/7

 

IZVEDBENI PREDMETNIK – sklep senata 3. 10. 2017

Zadnja sprememba: 12. 10. 2017