Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2015 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 14 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vodja: izr. prof. dr. Andreja Špernjak, andreja.spernjak@um.si
Namestnica: doc. dr. Eva Klemenčič, eva.klemencic@um.si

Koordinatorji študijskih usmeritev:

Izobraževalna biologija: izr. prof. dr. Andreja Špernjak, andreja.spernjak@um.si
Izobraževalna matematika: izr. prof. dr. Niko tratnik, niko.tratnik@um.si
Izobraževalna fizika: prof. dr. Robert Repnik, robert.repnik@um.si
Izobraževalna tehnika: izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, mateja.plojvirtic@um.si
Izobraževalna kemija: doc. dr. Janja Majer Kovačič, janja.majer@um.si
Izobraževalno računalništvo: izr. prof. dr. Igor Pesek, igor.pesek@um.si

Trajanje študija: 5 let, 10 semestrov, 300 ECTS

Strokovni naslov:

  • magister profesor predmeta A* in predmeta B*
  • magistrica profesorica predmeta A* in predmeta B*
  • okrajšava: mag. prof. predmeta A* in predmeta B*

* Naslov in okrajšava se določita glede na izbrana predmeta: matematika, fizika, biologija, kemija, računalništvo, tehnika
Splošne kompetence diplomanta

Predmetno specifične kompetence diplomanta

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje

Določbe o prehodih med programi

Študijske usmeritve s predmetnikom

Shema študijskega programa Predmetni učitelj (PDF)

Študijski program Predmetni učitelj je sestavljen iz dveh obveznih usmeritev, ki ju kandidat izbere iz nabora usmeritev ob vpisu v program in obveznega splošno pedagoškega modula. Študij se zaključi z magistrskim delom in magistrsko seminarsko nalogo. Študijski program Predmetni učitelj je zastavljen po naslednji shemi:

 

Stran nazadnje posodobljena: 22. 2. 2022

Accessibility