Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2015 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 14 Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0114 – Izobraževanje učiteljev s predmetno specializacijo

Vodja: izred. prof. dr. Robert Repnik, robert.repnik@um.si
Pomočnik: doc. dr. Andrej Flogie, andrej.flogie@um.si

Trajanje študija: 5 let, 10 semestrov, 300 ECTS

Strokovni naslov:

  • magister profesor predmeta A* in predmeta B*
  • magistrica profesorica predmeta A* in predmeta B*
  • okrajšava: mag. prof. predmeta A* in predmeta B*

* Naslov in okrajšava se določita glede na izbrana predmeta: matematika, fizika, biologija, kemija, računalništvo, tehnika
Splošne kompetence diplomanta

Predmetno specifične kompetence diplomanta

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje

Določbe o prehodih med programi

Študijske usmeritve s predmetnikom

Shema študijskega programa Predmetni učitelj (PDF)

Študijski program Predmetni učitelj je sestavljen iz dveh obveznih usmeritev, ki ju kandidat izbere iz nabora usmeritev ob vpisu v program in obveznega splošno pedagoškega modula. Študij se zaključi z magistrskim delom in magistrsko seminarsko nalogo. Študijski program Predmetni učitelj je zastavljen po naslednji shemi:

 

Stran nazadnje posodobljena: 22. 2. 2022