Univerza v Mariboru v sklopu projekta »Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru« pripravlja delavnico z naslovom

 

Teoretične in računske metode v dinamičnih sistemih in fraktalni geometriji.

 

Delavnica se bo odvijala od 7.4.2015 do 11.4.2015

s pričetkom ob 17.30 (7. 4. 2015) oz. ob 09.00 (8. 4.2015 – 11. 4. 2015)

v Hotelu Piramida, Ulica heroja Šlandra 10, 2000 Maribor.

 

PROGRAM DELAVNICE: