Spoštovani!

V skladu z določilom 58. člena in 92. člena Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1, ki ga sta ga sprejela Senat UM, na svoji 39. redni seji z dne 24.2.2015 ter Upravni odbor UM na svoji 5. izredni seji z dne 27.2.2015, Vam v prilogi posredujemo obvestilo o razpisu natečaja za podelitev Perlachovih nagrad in Perlachovih priznanj za leto 2015.

Predlogi se naslovijo na naslov:

Univerza v Mariboru

Slomškov trg 15

2000 Maribor

s pripisom: »Predlog za podelitev Perlachove nagrade/Perlachovega priznanja za leto 2015«.

 

Predloge je skladno s 1. odstavkom 59. člena in skladno s 1. odstavkom 60. člena Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru potrebno posredovatinajkasneje do 1. aprila 2015.

V prilogi Vam posredujemo tudi besedilo novega Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad Univerze v Mariboru št. 012/2015/1, ki sta ga sprejela Senat UM, na svoji 39. redni seji z dne 24.2.2015 ter Upravni odbor UM na svoji 5. izredni seji z dne 27.2.2015.

Poziv (pdf)

Pravilnik (pdf)