Center for World Class Universities na Univerzi Shanghai Jiao Tong in Highly Cited Researcher team pri Thomson Reutersu od leta 2003 objavljata lestvico najboljših univerz na svetu (http://www.shanghairanking.com/). Pri tem uporabljajo številne indikatorje, eden izmed njih pa je tudi število visoko citiranih znanstvenikov na posamezni univerzi. V to elitno družbo se je z letom 2014 uvrstil tudi naš raziskovalec in profesor dr. Matjaž Perc (http://www.matjazperc.com/ ).

Lestvica bo objavljena v kratkem na  http://www.highlycited.com.

 

Dr. Matjaž Perc je redni profesor za fiziko. Ukvarja se s številnimi področji: evolucijske igre in populacijska dinamika, stohastična in koherenčna resonanca, šum v časovno in krajevno odvisnih sistemih, matematično modeliranje in simulacije, »Big data« in znanstveno sodelovanje, analiza časovnih vrst, kaos in bifurkacije, kompleksne mreže, sinhronizacija… Njegova dela so bila v zadnjih 5 letih citirana več kot 4000-krat, njegov H-indeks pa znaša 42, kar ga uvršča med najbolj odmevne znanstvenike na svetu.

Za vse mlade, ki vas to področje zanima, še povabilo: dobimo se na študiju fizike na FNM smiley