V okviru Seminarja Oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM bo v sredo, 6. 11. 2013, ob 15.00  na sporedu predavanje:

Zgodnje matematične izkušnje matematikov in njihova starševska vpletenost v matematično izobraževanje njihovih otrok
Predavateljica: Darja Antolin

Vabilo