Mobilnost zaposlenih z namenom poučevanja v tujini (STA)

Mobilnost učnega osebja (»Mobility for teaching assignments − STA«) se nanaša na klasično mobilnost učnega osebja visokošolskih institucij z namenom izvajanja pedagoških obveznosti na instituciji gostiteljici v tujini. Cilji tovrstne mobilnosti so:

 • spodbujati visokošolske zavode k širjenju in bogatenju obsega in vsebine predavanj, ki jih ponujajo;
 • omogočiti študentom, ki ne morejo sodelovati v načrtu mobilnosti, da uporabljajo znanje in izkušnje akademskega osebja iz visokošolskih zavodov in osebja, ki je povabljeno iz podjetij, iz drugih evropskih držav;
 • spodbujati izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj o pedagoških metodah;
 • ustvarjati povezave med visokošolskimi zavodi in s podjetji;
 • spodbujati študente in osebje, da postanejo mobilni in jim pomagati pri pripravi obdobja mobilnosti.

Ta tip mobilnosti podpira strokovni razvoj zaposlenih na visokošolskih institucijah z usposabljanji v tujini (razen konferenc!) in sledenjem na delovnem mestu/obdobji opazovanja/usposabljanjem na partnerski visokošolski instituciji ali v drugi ustrezni organizaciji v tujini.

 

Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini (STT)

Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini (»Mobility for staff trainig – STT«) se nanaša na mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja na instituciji gostiteljici v tujini. Cilji tovrstnih aktivnosti so predvsem povečanje kvalitete in kvantitete študentske mobilnosti na UM v okviru programa Erasmus+ (odhajajočih in prihajajočih študentov):

 • navezovanje stikov z organizacijami, ki bi lahko sprejele študente UM na Erasmus+ strokovno praktično usposabljanje v tujini,
 • obisk partnerskih institucij, s katerimi imajo fakultete UM aktivno izmenjavo študentov v okviru programa Erasmus+,
 • sodelovanje na organiziranih tednih usposabljanja (Erasmus Staff Training Week) na visokošolskih institucijah v tujini,
 • navezovanje stikov z visokošolskimi institucijami v tujini, ki sodelujejo v programu Erasmus+ in bi lahko postale Erasmus+ partnerske institucije UM ipd.
 • Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini (programske države – EU, Islandija, Lihtenštajn, Makedonija, Norveška, Turčija)
 • Mobilnost zaposlenih z namenom usposabljanja v tujini (partnerske države)

Seznam partnerskih institucij_5. 4. 2018