Pedagoški enopredmetni študijski program druge stopnje Izobraževalna fizika

Program potrjen na SVŠ: 25.2.2010 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 12.4.2010

Sklep Senata Fakultete za naravoslovje in matematiko o izteku študijskega programa

Koordinatorja: izr. prof. dr. Ivan Gerlič, ivan.gerlic@guest.um.si
                       doc. dr. Aleš Fajmut, ales.fajmut@um.si

Trajanje študija: 2 leti, 4 semestri, 120 ECTS

Strokovni naslov:

  • Magister profesor fizike – mag. prof. fiz.
  • Magistrica profesorica fizike – mag. prof. fiz.

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi