Univerzitetni študijski program prve stopnje Izobraževalna kemija (dvopredmetni študijski program)

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti 2015-2016

Vrsta in delež učnih enot glede  na njihovo vključenost v strukturo programa

1. LETNIK, prvi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
1 Matematika* obvezni M. Jakovac 22,5
(45)
  15
(30)
              37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
(180/6)
2 Splošna kemija obvezni I. Ban 45   15 60             120 120 240/8
3 Analizna kemija 1 obvezni M. Franko 30     30             60 60 120/4
  Skupaj     97,5
(120)
  30
(45)
90             217,5
(255)
232,5
(285)
450/15

* Študentje dvopredmetnega študijskega programa Izobraževalna kemija  in Izobraževalna matematika izberejo  namesto predmeta Matematika predmet Osnove računalništva iz nabora skupnih strokovnih predmetov dvopredmetnih študijskih programov 1. stopnje na FNM UM

 

1. LETNIK, drugi semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
4 Fizika* obvezni A. Fajmut           15
(30)
15
(30)
  7,5
(15)
  37,5
(75)
52,5
(105)
90/3
(180/6*)
5 Anorganska kemija obvezni I. Ban           45 15       60 120 180/6

6

Analizna kemija 2 obvezni M.Franko           30     30   60 120 180/6
  Skupaj               90
(105)
30
(45)
  37,5
(45)
  157,5
(195)
292,5
(345)
450/15

* Študentje dvopredmetnega študijskega programa Izobraževalna kemija in Izobraževalna fizika izberejo namesto predmeta Fizika predmet Sodobna biologija iz nabora skupnih strokovnih predmetov dvopredmetnih študijskih programov 1. stopnje na FNM UM.

 

Št. predmet nosilec   skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
  Sodobna biologija* N. Šajna 30 30       60 120 180/6
  Osnove računalništva A. Taranenko 30     45   75 105 180/6

 

2. LETNIK, tretji semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
7 Psihologija razvoja in učenja obvezni K. Bakračevič Vukman 15
(30)
    15
(30)
            30
(60)
60
(120)
90/3
(180/6)
8 Organska kemija 1 obvezni P. Krajnc 45     45             90 270 360/12
  Skupaj     82,5
(105)
22,5
(30)
7,5
(15)
45             157,5
(195)
292,5
(345)
450/15

 

2. LETNIK, četrti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
9 IKT obvezni I. Pesek           15
(30)
    15
(30)
  30
(60)
30
(60)
60/2
(120/4)
10 Organska kemija 2 obvezni P. Krajnc           45     30   75 105 180/6
11 Laboratorijske tehnike obvezni N. Golob           10 15   25   50 70 120/4
12 IZBIRNI PREDMET **               7,5
(15)*
7,5
(15)*
      15
(30)*
75
(150)*
90/3
(180/6)*
  Skupaj                         185 265 450/15

V dveh semestrih drugega letnika študent opravi 900 ur organiziranih in individualnih oblik študijskega dela. Ko opravi vse obveznosti drugega letnika, pridobi 30 kreditnih točk (ECTS).

* Skupni predmet dveh dvopredmetnih programov, vsak prispeva polovico ECTS in ur.

** Možnosti za izbiro je več. Razporeditev posameznih oblik kontaktnih ur je različna. Izbirni predmet se ovrednoti s 6 ECTS. Študent izbere 1 predmet.

 

3. LETNIK, peti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
13 Pedagogika obvezni M. Pšunder 15
(30)
7,5
(15)
                22,5
(45)
37,5
(75)
60/2
(120/4)
14 Fizikalna kemija 1 obvezni U. Bren 60                   60 90 150/5
15 Pregled tehnologij obvezni M. Leitgeb 60     15             75 75 150/5
16 IZBIRNI PREDMET **     10
(20)*
  5
(10)*
              15
(30)*
75
(150)*
90/3
(180/6)*
  Skupaj                         172,5 277,5 450/15

* Skupni predmet dveh dvopredmetnih programov, vsak prispeva polovico ECTS in ur.

** Možnosti za izbiro je več. Razporeditev posameznih oblik kontaktnih ur je različna. Izbirni predmet se ovrednoti s 6 ECTS. Študent izbere 1 predmet.

 

3. LETNIK, šesti semester

Št. predmet vrsta predmeta nosilec semester skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
zimski poletni
PR SE SV LV TE PR SE SV LV TE
17 Didaktika obvezni M. Ivanuš Grmek           15(30) 7,5 (15)       22,5 (45) 37,5
(75)
60/2
(120/4)
18 Fizikalna kemija 2 obvezni U. Bren           30 15   60   105 195 300/10
19 ZBIRNI PREDMETI **               15
(30)*
7,5
(15)*
  15
(30)*
  37,5
(75)*
52,5
(105)*
90/3
(180/6)*
  Skupaj                         180 270 450/15

* Skupni predmet dveh dvopredmetnih programov, vsak prispeva polovico ECTS in ur.

** Možnosti za izbiro je več. Razporeditev posameznih oblik kontaktnih ur je različna. Izbirni predmet se ovrednoti s 6 ECTS. Študent izbere 1 predmet.

Ta študijski program je možno vezati tudi z izbranim dvopredmetnim študijskim programom 1. stopnje Filozofske fakultete UM in dvopredmetnim študijskim programom 1. stopnje Teološke študije Teološke fakultete UL. V primeru tovrstne vezave študent opravi oz. pridobi večje število ECTS, do 24 ECTS več.

 

IZBIRNI PREDMETI

Izbirni predmeti 2. in 3. letnika

Št. predmet nosilec   skupaj org. ur sam. delo študenta skupaj ure / ECTS
PR SE SV LV TE
  IZBIRNI PREDMET *                  
1 Osnove molekularne biologije U. Potočnik 15 15       30 150 180/6
2 Kemija materialov M. Drofenik,
P. Krajnc
20   10     30 150 180/6
3 Matematika v kemiji P. Žigert Pleteršek 20   10     30 150 180/6
4 Projektno delo v naravoslovju N. Vaupotič,
D. Sikošek
15 15       30 150 180/6
5 Osnove okoljske kemije P. Krajnc 30 15   30   75 105 180/6

* Posamezni izbirni predmet se izvaja v polnem obsegu kontaktnih ur, predpisanim s študijskim programom, če ga je vpisalo najmanj 10 študentov. V primeru, da predmet vpiše manjše število študentov (manj kot 10), se predmet izvede v obliki konzultacij v obsegu najmanj 10% kontaktnih ur, pri čemer se preostale kontaktne ure izvedejo v obliki samostojnega dela študentov po navodilih nosilca predmeta. Izbirni predmet se bo izvajal ob pogoju, da ga vpiše najmanj 5 študentov.

Zadnja sprememba: 22. 04. 2015