Bolonjski podiplomski program Tehnika – področje izobraževanja 3. stopnje

 

Program potrjen na SVŠ:

12.3.2009 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 20.5.2009

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu za 7 let: 20. 10. 2016

Koordinator študijskega programa: red. prof. dr. Boris Aberšek, boris.abersek@um.si
Trajanje študija: 3 leta (6 semestrov)
Število kreditnih točk ECTS: 180
Pridobljeni strokovni naslov: doktor znanosti, doktorica znanosti, dr.

 

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

 

več o študiju tehnike …