Program potrjen na SVŠ: 25. 11. 2008 in vpisan v razvid študijskih programov na MVZT: 9. 1. 2009

NAKVIS podaljšal akreditacijo programu dne 21. 9. 2017 za nedoločen čas.

Koordinatorica: doc. dr. Mateja Ploj Virtič, mateja.plojvirtic@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS 

Strokovni naslov :

  • Diplomant izobraževalne tehike (UN) in … – dipl. izo. teh. (UN) in …
  • Diplomantka izobraževalne tehnike (UN) in … – dipl. izo. teh.. (UN) in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

 

več o študiju tehnike …