Študijski program je akreditirala Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in je bil leta 2009 vpisan v razvid študijskih programov pri Ministrstvu za šolstvo.

Klasifikacija KLASIUS-P: 52 Tehnika
Klasifikacija KLASIUS-P 16: 0788 – Interdisciplinarne izobraževalne aktivnosti / Izidi, pretežno tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo

Koordinatorica: doc. dr. Mateja Ploj Virtič, mateja.plojvirtic@um.si

Trajanje študija: 3 leta, 6 semestrov, 180 ECTS 

Strokovni naslov :

  • Diplomant izobraževalne tehike (UN) in … – dipl. izo. teh. (UN) in …
  • Diplomantka izobraževalne tehnike (UN) in … – dipl. izo. teh.. (UN) in …

 

Opredelitev temeljnih ciljev programa

Predmetnik s kreditnim ovrednotenjem študijskih obveznosti

Pogoji za vpis

Pogoji za napredovanje po programu

Določbe o prehodih med programi

 

več o študiju tehnike …