• prodekan, red. prof. dr. Boštjan Brešar, predsednik,
  • red. prof. ddr. Boris Aberšek,
  • red. prof. dr. Franc Janžekovič,
  • red. prof. dr. Nataša Vaupotič,
  • red. prof. dr. Aleksander Vesel.

Komisija je izvoljena za dobo štirih let, to je do 25. 11. 2022.