14. zvezek knjižne zbirke znanstvenih prispevkov Problems of education in 21st century (Problemi izobraževanja v 21. stoletju)  Challenges of Science, Mathematic and Technology Teacher Education in Slovenia (Izzivi poučevanja naravoslovja, matematike in tehnologije v Sloveniji), je rezultat sodelovanja Scientific Methodological Center  »Scientia Educologica« (Znanstveni metodološki center »Scientia Educologica«), Litva, in Pedagoškega centra Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Natančneje: 14. zvezek zbirke so pripravili izključno člani in sodelavci Pedagoškega centra Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

14. zvezek knjižne zbirke znanstvenih prispevkov Problems of education in 21st century (Problemi izobraževanja v 21. stoletju)  Challenges of Science, Mathematic and Technology Teacher Education in Slovenia (Izzivi poučevanja naravoslovja, matematike in tehnologije v Sloveniji), je rezultat sodelovanja Scientific Methodological Center  »Scientia Educologica« (Znanstveni metodološki center »Scientia Educologica«), Litva, in Pedagoškega centra Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru. Natančneje: 14. zvezek zbirke so pripravili izključno člani in sodelavci Pedagoškega centra Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Mednarodna predstavitev rezultatov raziskovanja Pedagoškega centra Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru in pogum soočiti svoje dosežke z mednarodno pedagoško javnostjo ter tako zagotoviti mednarodno primerljivost svojega dela kaže na ambiciozno zastavljeno strategijo Pedagoškega centra FNM, saj je bil le-ta ustanovljen šele leta 2009. A njegove izkušnje so seveda starejše in zato plemenitejše.  Challenges of Science, Mathematic and Technology Teacher Education in Slovenia imajo tako dve vrsti nalog: najprej služijo seveda razgrnitvi rezultatov znanstveno-pedagoškega raziskovanja mladega kolektiva, pred vsem pa seveda služijo kot nespregledljiv znak, da želi FNM poleg vloge razvijanja naravoslovno – matematičnega znanja in izobraževanja ekscelentnih nepedagoških  fizikov, matematikov, biologov… razvijati tudi pedagoško – specialnodidaktično znanje – s področja poučevanja naravoslovja in tehnike ter na podlagi tega znanja izobraževati odlične učitelje naravoslovja in tehnike na vseh stopnjah šolskega sistema – v njegovi horizontali in vertikali.