ERASMUS SPADATAS

Security and Privacy in Academic Data management at Schools – SPADATAS Ref.: 2022-1-ES01-KA220-SCH-000086363 V zadnjih 10 letih je hramba podatkov v oblaku postala standard, ki so ga sprejeli vsi deležniki v izobraževalnem ekosistemu. Zbiranje podatkov o dijakih...
Accessibility