Štipendijski sklad EGP in NFM – za študente

Program EGP in Norveški finančni mehanizem študentu omogoča, da:

  • del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) opravi na partnerski instituciji v donatorski državi,
  • preživi obdobje prakse med 6 tedni in 12 meseci v podjetju ali drugi organizaciji v donatorski državi.

Donatorske države so Islandija, Norveška in Lichtenštain.

Več informacij o študiju v tujini 

Več informacij o praksi v tujini

 

Accessibility