Študentske izkaznice

Prejeli smo še vse manjkajoče študentske izkaznice za študente vseh stopenj, prvič vpisane v študijskem letu...