VPIS V ABSOLVENTSKI STAŽ

V absolventski staž se vpisujejo študenti po zaključku zadnjega letnika. Če je študent v študijskem letu 2012/13 in...